Tác động của luật an ninh mạng đến ngành bán hàng online.

Chia sẻ

Luật an ninh mạng đã được quốc hội thông qua vào sáng 12/6 với nội dung đáng chú ý về bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng và buộc google, facebook phải lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam
Luật An ninh mạng được hình thành nhằm mục đích hạn chế, phòng ngừa những đối tượng đưa ra những thông tin lan truyền trái pháp luật trên các kênh internet với mục đích chống phá nhà nước, kích động bạo loạn cũng như làm sạch môi trường trên internet.
Lợi ích từ luật an ninh mạng khi được ban hành.
Luật An ninh mạng ra đời là điều cần thiết để đáp ứng yêu cầu của công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; khắc phục tồn tại, hạn chế liên quan bảo vệ an ninh mạng; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh mạng; bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc, sự phù hợp với thông lệ quốc tế.
Hệ quả khi luật an ninh mạng được ban hành:
 Đối với cá nhân: Chúng ta có khả năng bị đi tù nếu một ngày tài khoản facebook bị hack và lan truyền thông tin cấm trong luật an ninh mạng.
Các thông tin bảo mật như: giao dịch ngân hàng, gmail, và các thông tin bán hàng sẽ không còn là sở hữu của 1 mình chúng ta.
Đối với doanh nghiệp: Những quy định như yêu cầu đặt máy chủ trong dự thảo Luật an ninh mạng sẽ khiến rất nhiều doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là các startup nước ngoài, không dám khởi nghiệp tại Việt Nam.
sự thiếu rõ ràng và trách nhiệm mà các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện có thể cản trở tính sáng tạo, đổi mới trong hoạt động cung cấp dịch vụ Internet.
Và trên quy mô rộng hơn, có thể cản trở sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số tại Việt Nam
Dự thảo luật yêu cầu thông tin cá nhân và dữ liệu quan trọng chỉ được lưu giữ bên trong lãnh thổ Việt Nam. Việc địa phương hóa dữ liệu này sẽ hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ dựa trên việc truyền tải dữ liệu quốc tế (như dịch vụ lưu trữ đám mây, công cụ chống gian lận).
Luật an ninh mạng có ảnh hưởng gì đến hình thức kinh doanh online không?
Các hình thức bán hàng online trên facebook, google sẽ không bị cấm trong điều 8 luật an ninh mạng đưa ra, luật chỉ cấm những thông tin sai sự thật, tuyên truyền chống phá nhà nước, mọi hình thức bán hàng online và thông tin đúng đắn sẽ không bị ảnh hưởng nên các bạn bán hàng online không phải lo.
Kết luận:
Luật an ninh mạng ra đời là cần thiết trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giúp cho thông tin trên mạng được người dùng tiếp cận một cách chính xác nhất. mọi hình thức kinh doanh online sẽ không bị ảnh hưởng gì từ luật an ninh mạng này.

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *