Ưu điểm của dịch vụ VPS GPU Cloudzone

Bảng giá thuê VPS GPU giá rẻ

NHẬN BÁO GIÁ

Cloud VPS GPU 4-4-50

650.000đ/tháng

Đăng ký

 • CPU: 4 Core
 • Ram: 4 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 1 GB
 • 01 IP Public
 • Băng thông: 100Mb/10Mb
Cloud VPS GPU 4-8-50

800.000đ/tháng

Đăng ký

 • CPU: 4 Core
 • Ram: 8 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 1 GB
 • 01 IP Public
 • Băng thông: 100Mb/10Mb
CPU (min 1 Core)

CORES

Add on CPU: đ/tháng/1Ghz
RAM (min 1 GB)

GB

Add on RAM: đ/tháng/1Gb
DISK (min 20 GB)

GB

Add on Disk: đ/tháng/10GBs

Chi phí ước tính

/tháng