Ưu điểm của dịch vụ VPS GPU Cloudzone

Bảng giá thuê VPS GPU giá rẻ

NHẬN BÁO GIÁ

VPS GPU 4-4-50

650.000đ/tháng

Đăng ký

 • CPU: 4 Core
 • Ram: 4 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 1 GB
 • 01 IP Public
 • Băng thông: 100Mb/10Mb
VPS GPU 4-8-50

800.000đ/tháng

Đăng ký

 • CPU: 4 Core
 • Ram: 8 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 1 GB
 • 01 IP Public
 • Băng thông: 100Mb/10Mb
VPS GPU 8-8-50

1.100.000đ/tháng

Đăng ký

 • CPU: 8 Core
 • Ram: 8 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 2 GB
 • 01 IP Public
 • Băng thông: 100Mb/10Mb
VPS GPU 8-16-50

1.400.000đ/tháng

Đăng ký

 • CPU: 8 Core
 • Ram: 16 GB
 • Disk SSD: 50 GB
 • GPU: 2 GB
 • 01 IP Public
 • Băng thông: 100Mb/10Mb