Backup VPS

Dịch vụ Backup hạ tầng

Còn gọi là Backup As A Service – đây là dịch vụ backup dành cho hạ tầng máy chủ ảo của Cloudzone, giúp cung cấp cho khách hàng 1 phương án sao lưu hằng ngày an toàn, hiệu quả.

Hệ thống backup được lưu trữ trên 1 hạ tầng máy chủ và đĩa cứng riêng biệt, kết nối định kỳ đến hệ thống ảo hóa để sao lưu toàn bộ máy ảo về hạ tầng lưu trữ riêng.

Đặc tính nổi bật

Sao lưu hằng ngày

Sao lưu theo lịch đặt trước ít nhất 1 lần/ngày, backup toàn bộ Cloud VPS và lưu trữ trên hệ thống lưu trữ riêng an toàn, bảo mật.

Tốc độ sao lưu nhanh chóng

Hệ thống sao lưu sử dụng các thuật toán nén và lưu trữ dữ liệu theo định dạng riêng, giúp tăng hiệu suất và giảm dung lượng lưu trữ.

Lưu trữ ít nhất 14 bản

Lưu trữ ít nhất 14 bản gần nhất của máy chủ được backup – cho phép restore đến thời điểm bất kỳ trong khoảng thời gian cho phép.

Tương thích nhiều loại Ảo hóa

Giải pháp kết nối được đến nhiều loại ảo hóa khác nhau (VMware – vCenter, HyperV – System Center) để list và backup các VPS được chỉ định.

Cơ chế đặt lịch

Tùy thuộc nhu cầu khách hàng có thể yêu cầu backup vào các thời điểm khác nhau trong ngày, giúp tăng tính linh hoạt trong việc thiết lập thời gian backup.

Backup Full và Increamental

Cơ chế backup thông minh kết hợp giữa Backup FULL và backup Increamental, giúp tăng tính ổn định và hiệu quả cho hệ thống lưu trữ.

Bảng giá Dịch vụ Backup

BACKUP-30

30.000/tháng
 • Storage: 30 Gb
 • Backup hằng ngày
 • Lưu trữ 14 bản gần nhất

Đăng ký

BACKUP-60

50.000/tháng
 • Storage: 60 Gb
 • Backup hằng ngày
 • Lưu trữ 14 bản gần nhất

Đăng ký

BACKUP-100

70.000/tháng
 • Storage: 100 Gb
 • Backup hằng ngày
 • Lưu trữ 14 bản gần nhất

Đăng ký

BACKUP-200

110.000/tháng
 • Storage: 200 Gb
 • Backup hằng ngày
 • Lưu trữ 14 bản gần nhất

Đăng ký

BACKUP-300

150.000/tháng
 • Storage: 300 Gb
 • Backup hằng ngày
 • Lưu trữ 14 bản gần nhất

Đăng ký

BACKUP-500

200.000/tháng
 • Storage: 500 Gb
 • Backup hằng ngày
 • Lưu trữ 14 bản gần nhất

Đăng ký

Thông tin bổ sung

Dung lượng lưu trữ

Dung lượng lưu trữ trong hệ thống backup được tính bằng tổng dung lượng lưu trữ của tất cả các bản backup. Thông thường hệ thống sẽ lưu 2 bản Backup FULL (mỗi bản 1 tuần) và 12 bản backup Increamental.

Ví dụ 1 máy ảo dung lượng đĩa cứng 25Gb nhưng tổng số bản backup sao lưu có dung lượng 42Gb, sẽ dùng gói Backup-60.

Chế độ backup

Hệ thống backup theo 2 cơ chế, bao gồm backup FULL hằng tuần (vào cuối tuần) và backup Increamental (vào các ngày trong tuần). Với cơ chế sao lưu này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí lưu trữ trên đĩa cứng nhưng vẫn bảo đảm được số bản sao lưu cần thiết. Thời gian backup cũng được giảm đáng kể khi kết hợp cả 2 cơ chế backup này.

Backup Increamental

Đây là cơ chế backup chỉ sao lưu các phần phát sinh khác nhau giữa bản backup gần nhất hệ thống đang chạy. Vì vậy dung lượng của 1 bản backup Increamental thường rất nhỏ hơn nhiều so với bản backup FULL và phải kết hợp với bản backup FULL để khôi phục Cloud VPS về tình trạng gần nhất.

Backup FULL

Backup FULL là cơ chế backup toàn bộ 1 Cloud VPS và lưu trữ thành 1 file nén theo định dạng của hệ thống sao lưu. Khi có sự cố, file sao lưu này sẽ được hệ thống backup đọc và khôi phục trên bất kỳ hệ thống ảo hóa nào được hỗ trợ. Hiện tại giải pháp hỗ trợ 2 nền tảng ảo hóa VMware và Hyper-V (Microsoft).