Cung cấp API cho đại lý sử dụng dịch vụ tại Cloudzone

Việc kinh doanh các sản phẩm xây dựng trên hạ tầng điện toán đám mây đã trở nên phổ biến. Thời gian đầu, Cloudzone đã xây dựng nền tảng sPortal và Portal riêng để đáp ứng việc cho xây dựng thương hiệu, quản lý và bán hàng nhanh chóng của các đại lý. Dần dần, ngày càng nhiều các đại lý có tiềm lực lập trình, có khả năng tự xây dựng hệ thống bán hàng riêng và muốn tích hợp dịch vụ đám mây do Cloudzone cung cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, Cloudzone đã tạo ra API, giúp hệ thống của các đại lý có thể giao tiếp dữ liệu của Cloudzone một cách tiện lợi và nhanh chóng.

Tính năng chính của Cloudzone API

Quy trình đăng ký Cloudzone API

1. Yêu Cầu API

– Đại lý có thể yêu cầu API thông qua các kênh giao tiếp như Messenger, Zalo, email, hoặc qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến của Cloudzone trên trang web.
– Trong yêu cầu này, đại lý cần cung cấp các thông tin cần thiết như thông tin cá nhân/doanh nghiệp, email, domain kết nối API

2. Cấp Tài Khoản API

– Sau khi nhận được yêu cầu, Cloudzone sẽ xử lý và cung cấp tài khoản API cho đại lý.
– Tài khoản API sẽ bao gồm các thông tin kết nối như mã người dùng (user_api), mật khẩu (password_api), mã token (token_api), và các hướng dẫn cụ thể về cách kết nối và sử dụng API.

3. Hướng Dẫn Sử Dụng

– Cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết để đảm bảo đại lý có thể sử dụng API một cách dễ dàng và hiệu quả.
– Tài liệu này bao gồm các ví dụ cụ thể, mã mẫu, và hướng dẫn về cách sử dụng các phương thức và chức năng của API.

4. Hỗ Trợ Kỹ Thuật

– Cloudzone hỗ trợ kiểm tra dữ liệu nếu có bất kỳ vấn đề về kết nối hoặc khi gặp lỗi trong quá trình sử dụng API.
– Trong trường hợp quý khách cần chúng tôi can thiệp code API, có thể sẽ có chi phí phát sinh tùy vào mức độ yêu cầu hỗ trợ.

Đăng ký API Cloudzone

Cloudzone luôn hỗ trợ, hợp tác cùng phát triển với các đại lý kinh doanh dịch vụ cloud. Vui lòng liên hệ nếu quý khách có nhu cầu triển khai tích hợp API.

    Đăng ký API
    Hoặc liên hệ trực tiếp