Thiết kế website – Khoa Sinh – Môi trường, Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Chia sẻ

Khoa Sinh – Môi trường là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học và Môi trường trực thuộc trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay Khoa Sinh – Môi trường đã xây dựng được một mô hình đào tạo theo hướng hiện đại, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính thời đại như môi trường, năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, sức khỏe cộng đồng…

Thực hiện chủ trương của Đại học Đà Nẵng về việc phát triển thành Đại học nghiên cứu vào năm 2020, Khoa Sinh – Môi trường đã xác định lấy NCKH làm “đòn bẩy” và quan hệ cộng đồng làm “điểm tựa”. Với phương châm “liên kết 4 nhà” để đưa tri thức khoa học vào phục vụ xã hội, Khoa đã liên kết được các nhà khoa học, quản lý, sản xuất và truyền thông thành lập nên nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy (TRT)Môi trường và Tài nguyên sinh học (Environment and Biological Resource), viết tắt là: DN-EBR.

DN-EBR là nhóm hạt nhân nghiên cứu và giảng dạy, tập trung vào một số định hướng nghiên cứu chủ yếu sau:

1.  Giám sát ô nhiễm bằng chỉ thị sinh học (Biomonitoring);

2.  Kiểm soát ô nhiễm bằng công nghệ thực vật (Phytoremediation);

3.  Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Natural Conservation & Biodiversity);

4.  Nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu (Eco-Agriculture for adapting to climate change);

5. Công nghệ sinh học Nông nghiệp và Dược liệu (Agricultural & Pharmaceutical Biotechnology);

6.  Giáo dục và truyền thông về môi trường và biến đổi khí hậu (Education and communication on environment and climate change).

Đồng thời, để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu – giảng dạy và quan hệ cộng đồng, đến nay Khoa đã liên kết với Hội động vật học Frankfurt (CHLB Đức) mở 01 Văn phòng hợp tác tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (gồm Reading Room & Researching Club); liên kết chia sẻ thông tin nghiên cứu với mạng lưới Vetiver quốc tế (International Vetiver Network); thành lập 1 câu lạc bộ Yêu thiên nhiên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. Đồng thời Khoa đã thành lập Hội Cựu sinh viên; Hội Cựu học viên; Chi Hội Cựu giáo chức để tăng cường giao lưu, chia sẻ và cùng phát triển.

Hình ảnh website bio-env.ued.udn.vn

Xem chi tiết: tại đây.

Đến với website sẽ giúp bạn có thể lựa chọn được những chương trình phù hợp với mong muốn của bản thân và tìm hiểu rõ hơn về những giá trị mà Khoa Sinh – Môi trường, Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng có thể mang lại cho bạn.
Website được thiết kế một cách chuyên nghiệp từ tư duy, sáng tạo bởi những con người luôn đặt tính thẩm mỹ và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và đã tạo ra rất nhiều website mang lại giá trị cao trong quá trình hoạt động mang tên Cloudzone.

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *