Giải pháp tích hợp

System Integration

Giải pháp doanh nghiệp

Cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ tư vấn, triển khai giải pháp từ hạ tầng mạng, quản trị máy chủ, quản trị hệ thống cho đến các giải pháp an ninh, bảo mật cao cấp và các dịch vụ điện toán đám mây, DR Site, khôi phục dữ liệu sau thảm họa..