Giải pháp tích hợp

System Integration

Giải pháp doanh nghiệp

Cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ tư vấn, triển khai giải pháp từ hạ tầng mạng, quản trị máy chủ, quản trị hệ thống cho đến các giải pháp an ninh, bảo mật cao cấp và các dịch vụ điện toán đám mây, DR Site, khôi phục dữ liệu sau thảm họa..

Monitoring & Alert

Dịch vụ tư vấn, triển khai các giải pháp giám sát mạng và giám sát hệ thống nhiều mức độ, phân tích log file máy chủ (Web server, Access Log, …) và cảnh báo theo thời gian thực.

 • Sử dụng các giải pháp phần mềm nguồn mở (Zabbix, Nagios, Cacti, Grafana, ELK – Elastic Search, LogStack, Kibana)
 • Sử dụng các giải pháp thương mại (IBM Q-Radar, HP Arcsight)

Private Cloud

Dịch vụ tư vấn, triển khai các hệ thống Ảo hóa và điện toán đám mây riêng cho doanh nghiệp, sử dụng các giải pháp nguồn mở cũng như thương mại, kết hợp với kinh nghiệm và mô hình hệ thống đám mây mà Cloudzone đang xây dựng, hệ thống.

 • Tư vấn triển khai hệ thống ảo hóa VMware, Microsoft, các giải pháp ảo hóa nguồn mở (KVM, Promox, OVirt)
 • Tư vấn, triển khai điện toán đám mây riêng cho doanh nghiệp (OpenStack Private Cloud)

Infrastructure

Dịch vụ hạ tầng bao gồm việc tư vấn, triển khai các hệ thống hạ tầng CNTT cho doanh nghiệp như mạng, máy chủ, các hệ thống cluster dự phòng, phân tải cho ứng dụng, đường truyền Internet.
 • Thiết kế, triển khai hệ thống mạng, IP, Access List Policy, Load balancing đường truyền.
 • Thiết kế, xây dựng các hệ thống Web server (Apache, IIS, Tomcat), Database server (MySQL Galera, MSSQL), Reverse Proxy (Nginx, Nginx Plus).
 • Quy hoạch, tối ưu hệ thống.

Security Solutions

Dịch vụ tư vấn và triển khai các giải pháp ANTT cho doanh nghiệp

 • Thiết lập các giải pháp bảo mật mạng (Network Security): Firewall, IDS/IPS, Access Policy (Layer 2, 3, 4)
 • Các giải pháp Security cho hệ thống và ứng dụng (System & Application Security): Web/Database Application Firewall, Mail Security, Web Proxy Gateway.
 • Các giải pháp an ninh nâng cao như: Data Loss Prevention (DLP), Certificate Authority, 2 factor Authentication.

Cloud Services

Cung cấp các dịch vụ hạ tầng trên nền tảng đám mây do chính Cloudzone xây dựng và vận hành.

 • Enterprise Cloud Hosting
 • Website/Email Hosting
 • Cloud VPS
 • Back up as a Service

DR Site - Disaster Recovery

Tư vấn, triển khai dịch vụ DR Site cho doanh nghiệp. Hệ thống sẽ bao gồm 2 sites, 1 site chính và 1 site dự phòng, dữ liệu được đồng bộ theo thời gian thực giữa 2 sites.

 • Tư vấn triển khai các giải pháp hạ tầng lưu trữ, ảo hóa phục vụ DR Site
 • Đồng bộ dữ liệu thông qua cáp quang tốc độ 10Gb giữa 2 sites
 • Hoạt động theo cơ chế active-active hoặc active-standby giữa 2 sites
 • Bảo đảm dữ liệu luôn được dự phòng giữa 2 sites
 • Hệ thống bảo đảm tính sẵn sàng khi có 1 site bị sự cố