Lên lịch thực thi Commands và Script trong Linux với Zeit

Chia sẻ

Zeit là một phiên bản đồ hoạ của công cụ cron và at, giúp bạn lên lịch thực thi các tác vụ xảy ra một lần hoặc lặp đi lặp lại. Ứng dụng này cũng cung cấp một bộ đếm ngược và một bộ cảnh báo
Các tính năng khác bao gồm thêm, sửa, xoá các biến môi trường cho crontab, có hỗ trợ PolKit đi kèm để cho các tác vụ root
Để thêm một cron job sử dụng Zeit, click nút Add Task và bạn sẽ có một  hộp thoại mở ra cho phép chúng ta chạy một command hoặc script tại thời điểm chúng ta chỉ định

Nếu bạn chọn Basic, bạn có thể cấu hình để tác vụ đó chạy mỗi phút, giờ, ngày, tuần hoặc tháng, hoặc bạn có thể chọn Advanced để nhập thông tin chi tiết hơn
Nếu bạn đi tới menu View và chọn Nonperiod Commands, bạn có thể hẹn lên lịch để chạy câu lệnh này chỉ một lần, tại thời gian bạn chỉ định

Zeit cũng có thể lên lịch một cảnh báo

Tại hộp thoại New Alarm bạn có thể chọn player và âm thanh dành cho cảnh báo, cũng như ngày và giờ mà bạn muốn cảnh báo được phát
Chức năng đếm ngược cũng có sẵn. Hộp thoại New Timer cho phép bạn cài đặt player và file âm thanh, thời gian bạn muốn đếm ngược, đi kèm một tuỳ chọn để hiện thông báo OSD
Ứng dụng ngày rất cơ bản, có thể nhiều người sẽ thấy không cần thiết nhưng đối với một số người, nó vẫn có hữu ích, ví dụ như những ai đã quen với ứng dụng GNOME Schedule đã không được phát triển trong thời gian dài

Tải về Zeit

Github của Zeit: Tại đây
PPA dành cho các Distro dựa trên Debian: Tại đây
Tải file DEB: Tại đây
Hoặc các bạn có thể biên dịch từ mã nguồn: Tại đây

Chia sẻ