Sysmon – Công cụ theo dõi hệ thống Linux

Chia sẻ

Một trong những phần mềm hữu ích nhất trong hệ điều hành Microsoft Windows là Task Mânger. Nó là một công cụ mạnh mẽ cho chúng ta biết tổng quan về hiệu năng cũng như mức sử dụng tài nguyên của hệ thống Windows. Tất nhiên có rất nhiều ứng dụng theo dõi sử dụng tài nguyên hệ thống trên Linux. Nhưng không phần mềm nào trong số đó có thể đạt tới tầm 80% trải nghiệm như trên Windows Task Manager. Phần lớn chúng đều thiếu di 1 hoặc 2 tính năng. Ví dụ nhưn một số phần mềm không thể hiện việc sử dụng ổ cứng và GPU theo dạng đồ thị. May mắn thay tôi đã tìm ra một phần mềm theo dõi hệ thống Linux có tên Sysmon
Sysmon là một công cụ theo dõi hệ thống cho Linux dưới dạng giao diện đồ hoạ. Nó cho chúng ta thấy thông tin về việc sửu dụng CPU, GPU, RAM, HDD/SSD và các card mạng cũng như khái quát về các tiến trình đang hoạt động trong một giao diện khá đẹp gần giống như Windows Task Manager. Công cụ này theo dõi tất cả những vấn đề như CPU, GPU, Memory, Network và Disks trong thời gian thực và hiển thị chúng chi tiết trong một giao diện đơn giản và gọn gàng
Sysmon là một công cụ miễn phí mã nguồn mở được viết dưới ngôn ngữ lập trình Python

Cài đặt Sysmon trên Linux

Sysmon cần 2 package python là pyqtgraph và pyqt5 để hoạt động. Nếu bạn có GPU tới từ Nivida. Bạn cần cài đặt thêm package nvidia-smi để có thể theo dõi hoạt động của chúng
Bạn có thể dễ dàng cài đặt các package yêu cầu dùng lệnh Pip dưới đây

pip install pyqtgraph pyqt5

Sau khi cài đặt các package được yêu cầu. Bạn sẽ clone Sysmon từ Github về bằng lệnh sau

git clone https://github.com/MatthiasSchinzel/sysmon.git

Truy cập vào đường dẫn sysmon/src

Cd sysmon/src/

Và khởi chạy Sysmon sử dụng câu lệnh

Python sysmon.py

Giao diện chính của Sysmon được hiển thị như hình dưới

Bạn có thể thấy được cảm giá sysmon được thiết kế dựa trên cảm ứng của WIndows Task manager
Sysmon lấy dữ liệu phần lớn từ thư mục /proc trên hệ thống LInux. Ví dụ như

  • Chi tiết về việc sử dụng CPU được lấy từ /proc/cpuinfo và /proc/stat
  • Việc sử dụng RAM lấy từ /proc/meminfo
  • Việc sử dụng đĩa lấy từ /proc/diskstats
  • Việc sử dụng mạng lấy từ /proc/net/dev và iwconfig
  • Danh sách các tiến trình đang hoạt động được lấy từ câu lệnh ps aux

Tổng quan về CPU và Memory được xem từ Sysmon

Tổng quan về mạng và đĩa được xem từ Sysmon

 

Chia sẻ