TMOUT – Tự động đăng xuất khỏi Linux Shell khi không có hoạt động

Chia sẻ

Đã bao giờ bạn đăng nhập vào một hệ thống Linux và treo nó ở đó không làm gì, trường hợp này có thể được gọi là ‘idle session’ khi chúng ta không tác động gì vào hệ thống bằng cách chạy câu lệnh cũng như bất cứ tác vụ quản trị nào
Tất nhiên điều này có thể đem lại một số rủi ro về mặt bảo mật, đặc biệt là khi bạn đăng nhập với quyền root và có một ai đó ngồi vào bàn làm việc của bạn khi bạn ra ngoài và có thể chạy những câu lệnh phá hoại hệ thống hoặc là đưa malware vào hệ thống của bạn, trong thời gian nhanh nhất có thể
Vì vậy, một ý tưởng tốt là cấu hình hệ thống của bạn để tự động đăng xuất trong trường hợp idle session xảy ra
Để kích hoạt việc tự động đăng xuất user, bạn sẽ sử dụng biến TMOUT, nó sẽ tự thoát khỏi một user login shell trong trường hợp không có bất cứ hoạt động trong một khoảng thời gian nào đó mà bạn chỉ định
Để kích hoạt cho toàn bộ user trong hệ thống, bạn cần thiết lập biến trên trong file /etc/profile

vi /etc/profile

Thêm vào dòng

TMOUT=120

Lưu và đóng file này lại. Từ bây giờ, một user sẽ bị đăng xuất sau 120 giây (2 phút) nếu họ không tac động gì và hệ thống
Nếu bạn chỉ cần cấu hình cho một user cụ thể, bạn có thể cấu hình trong file ~/.profile của họ
 

Chia sẻ