Quản lí các ứng dụng khởi động cùng hệ thống trên Ubuntu 20.04 LTS

Chia sẻ

Ứng dụng khởi động cùng hệ thống hay Startup applications là những ứng dụng được cấu hình để tự động khởi chạy khi bạn khởi động hệ thống. Bạn có thể thêm những ứng dụng yêu thích hoặc hay sử dụng vào danh sách startup để chúng có thể tự động chạy khi máy bật nhằm tiết kiệm thời gian. Điều này cũng hữu ích khi bạn hay quên chạy trình sao lưu hoặc chương trình diệt virus
Mặt khác, những ứng dụng khởi chạy cùng hệ thống luôn ảnh hưởng tới tính linh hoạt của máy tính khi khởi động. Một số chương trình không gây ra sự ảnh hưởng nào đáng kể nhưng nếu có nhiều phần mềm cùng khởi động với hệ thống cùng lúc thì hệ thống sẽ mất thời gian hơn để khởi dộng. Chính vì vậy bạn cần phải xác định ứng dụng nào sẽ khởi động cùng hệ thống để có thời gian khởi động nhanh và hợp lí
Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày về cách quản lí các ứng dụng khởi động cùng Ubuntu 20.04 LTS. Bao gồm các mục

  • Thêm một chương trình khởi động cùng hệ thống
  • Trì hoãn chương trình khởi động cùng hệ thống
  • Ngăn chặn ứng dụng khởi động cùng hệ thống

Thêm một chương trình khởi động cùng hệ thống

Bước 1: Chúng ta sẽ mở Startup Applications trên Ubuntu lên

Bước 2: Bạn sẽ thấy danh sách các ứng dụng đang khởi chạy cùng hệ thống, bạn có thể thêm, sửa, xoá các ứng dụng khỏi danh sách dưới

Để thêm một ứng dụng vào danh sách trên, chúng ta cần tìm command để khởi chạy ứng dụng đó. Bạn có thể tìm với câu lệnh which, ở đây đối với firefox mình sẽ gó

which firefox


Chúng ta sẽ thấy kết quả là /usr/bin/firefox, kết quả này có thể được dùng làm câu lệnh để khởi chạy Firefox
Bước 3: Để thêm một ứng dụng vào danh sách, bạn sẽ chọn mục Add

Chúng ta cần khai báo những thông tin sau

  • Name: Tên (Thường là tên chương trình)
  • Command: Câu lệnh để khởi chạy chương trình (Bạn đã lấy phần trên)
  • Comment: Ghi chú của bạn


Vậy là bạn đã thêm thành công

Trì hoãn chương trình khởi động cùng hệ thống

Tại màn hình Startup Applications các bạn chọn Edit tại chương trình bạn muốn trì hoãn

Bạn sẽ thêm câu lệnh sleep vào trước câu lệnh khởi chạy chương trình. Cú pháp ở dưới trong đó XX là số giây bạn muốn trì hoãn

sleep XX

Ví dụ bạn muốn trì hoãn Firefox khởi chạy 1 phút thì sẽ sử dụng câu lệnh

sleep 60;/usr/bin/firefox

Ngăn chặn ứng dụng khởi động cùng hệ thống

Rất đơn giản tại cửa sổ Startup Applications bạn chỉ cần bỏ tick hoặc Remove ứng dụng ra khỏi danh sách

Chia sẻ