Câu lệnh Apt-cache trên Linux

Chia sẻ

Sử dụng câu lệnh apt-cache, bạn có thể tìm các thông tin chi tiết về các package trong thư viện APT. Hôm nay chúng ta sẽ trình bày chi tiết về câu lệnh này

Câu lệnh apt-cache dùng để làm gì

Trình quản lí package apt sử dụng dựa trên một cache chứa các package metadata được lưu trong hệ thống. Metadata bao gồm các thông tin như tên package, phiên bản, thông tin, các phần mềm phụ thuộc, thông tin về repository cũng như người lập trình ra package đó. Với câu lệnh apt-cache, bạn có thể tìm trong cache này và thu về các thông tin cần thiết
Bạn có thể tìm kiếm về sự khả dụng của một package, phiên bản của nó, cũng như sự phụ thuộc của nó với các package khác, bạn có thể dựa vào các ví dụ dưới đây
Vị trí của APT cache là ở thư mục /var/lib/apt/lists. Và source list được lưu ở file /etc/apt/sources.list còn các repository files bổ sung nằm ở /etc/apt/sources.list.d
Điều cũng đáng ngạc nhiên là apt-cache không thể làm sạch APT cache được, điều này bạn phải dùng câu lệnh apt-get clean
Điều cuối cùng cần nói là hệ thống APT được sử dụng ở Debian và những hệ điều hành dựa trên Debian như Ubuntu, Linux Mint, elementary OS. Bạn không thể sử dụng chúng trên Arch hoặc Fedora

Sử dụng câu lệnh apt-cache

Như bất kì câu lệnh Linux khác, có một số tham số đi kèm với apt-cache và bạn có thể tìm hiẻu đầy đủ chúng ở trang man page của câu lệnh
Tất nhiên, bạn không cần phải biết sử dụng tất cả các tham số của chúng. Dưới đây tôi sẽ trình bày những tình huống thường gặp nhất.
Bạn lưu ý luôn giữ sự cập nhật giữa APT cache lưu ở local và đồng bộ chúng với các repositories từ bên ngoài, bằng cách chạy câu lệnh

sudo apt update

Tìm kiếm một package

Cú pháp câu lệnh như sau
apt-cache search tên package cần tìm
Mặc định, chương trình sẽ tìm kiếm ở cả tên cũng như phần thông tin của mỗi package. Nó sẽ đưa ra những package cùng với một miêu tả ngắn theo thứ tự bảng chữ cái

Nếu bạn muốn chỉ tìm trong phần tên của package, thì cú pháp câu lệnh như dưới đây

apt-cache search --names-only package_name


Nếu muốn thông tin đầy đủ về package, bạn thêm tham số  --full

Lấy thông tin về một package cụ thể

Nếu bạn biết tên một package cụ thể và muốn lấy các thông tin về chúng. Bạn hãy dùng cú pháp sau

apt-cache show package_name


You can see all kind of details in the package metadata like name, version, developer, maintainer, repository, short and long description, package size and even checksum.
Bạn có thể thấy tất cả các thông tin về package như tên, phiên bản, nhà phát triển, nhà duy trì, repository, miêu tả ngắn và sài, kích cỡ của package và thậm chí là cả checksum
Có một tuỳ chọn khác là showpkg sẽ hiển thị các thông tin như tên package, phiên bản cũng như các phần phụ thuộc của nó

apt-cache showpkg package_name

Kiểm tra các phần phụ thuộc (dependencies) của một package

Bạn có thể kiểm tra các phần phụ thuộc của package trước hoặc sau khi cài chúng. Điều này giúp bạn có thể cài các package cần thiết để đáp ứng nhu cầu của package đó

apt-cache depends package


Để làm điều ngược lại, tức là kiểm tra có những package nào phụ thuộc vào package chúng ta đang chỉ định, thì cú pháp câu lệnh là

apt-cache rdepends package

Sửa lỗi thiếu phần phụ thuộc (unmet dependencies)

apt-cache cung cấp tuỳ chọn để kiểm tra các phần phụ thuộc bị thiếu của các package trên hệ thống

apt-cache unmet

Chia sẻ