Công ty Đại Việt Số chính thức trở thành thành viên địa chỉ IP của VNNIC

Chia sẻ

Cấp phát dải IP VNNIC cho công ty Đại Việt Số

Kính gởi quý khách hàng,
Căn cứ theo quyết định số 240/QĐ-VNNIC của Trung tâm Internet Việt Nam (gọi tắt là VNNIC), Bộ Thông tin và Truyền thông,
Căn cứ theo quyết định số 241/QĐ-VNNIC của Trung tâm Internet Việt Nam (gọi tắt là VNNIC), Bộ Thông tin và Truyền thông,
Căn cứ theo quyết định số 242/QĐ-VNNIC của Trung tâm Internet Việt Nam (gọi tắt là VNNIC), Bộ Thông tin và Truyền thông,
Theo đó, kể từ ngày 27/6/2017, Công ty Đại Việt Số đã chính thức trở thành thành viên địa chỉ của VNNIC, với tài nguyên được cấp phát bao gồm:
01 dải IP v4 có địa chỉ: 103.95.196.0/22: tương đương 1024 địa chỉ IPv4 với tên mạng DVS-VN
01 dải IP v6 có địa chỉ: 2401:5EC0:0000::/48
Số hiệu mạng AS135918
Như vậy cùng với việc bổ sung các tài nguyên được cấp phát từ phía VNNIC, Công ty Đại Việt Số là một trong số ít các đơn vị tại khu vực miền Trung và Tây nguyên hoàn toàn chủ động về mặt tài nguyên máy chủ, địa chỉ IP cùng các hạ tầng CNTT liên quan, không phụ thuộc vào bất kỳ nhà mạng hay đơn vị cung cấp dịch vụ nào.
Chúng tôi cam kết xây dựng và cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong lĩnh vực IDC services (Internet Data Center services), đặc biệt các dịch vụ hạ tầng trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud computing) với độ an ninh, bảo mật tốt nhất.
Xin tham khảo thêm các thông tin tại trang chủ hoặc liên hệ để được tư vấn tốt nhất.
Trân trọng,

Công ty Đại Việt Số – Thành viên địa chỉ IP của VNNIC
Chia sẻ