Giới thiệu về trang hỗ trợ (Knowledge Base) của Cloudzone

Chia sẻ

Trong quá trình phát triển của ngành công nghệ thông tin nói chung và cũng như Cloudzone nói riêng, những người làm kĩ thuật như chúng tôi thường xuyên đối mặt với các khó khăn hệ thống, phần mềm. Vì vậy chúng tôi phải luôn trau dồi và cập nhập. Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ của Cloudzone cũng như cộng đồng, họ cũng rất cần những kiến thức này để triển khai vào công việc. Từ tình hình thực tế đó, các kiến thức, kinh nghiệm mà chúng tôi đã thao tác và thực nghiệm, sẽ được tập hợp thành các bài viết hướng dẫn, và thông qua trang Support Cloudzone để truyền tải đến tất cả mọi người.
Website Support Cloudzone: https://support.cloudzone.vn/

Giao diện trang support Cloudzone
Giao diện trang support Cloudzone
 
Các kiến thức về quản trị, sử dụng VPS sẽ được gộp vào mục “Hướng dẫn thường gặp” trên trang chủ Support Cloudzone. Đây là những kiến thức mà khách hàng tại Cloudzone thường xuyên gửi yêu cầu hỗ trợ.
Hướng dẫn thường gặp
Hướng dẫn thường gặp
 
Kiến thức tổng hợp được gộp vào các danh mục, toàn bộ bài viết hướng dẫn sẽ nằm trong các danh mục này, với mỗi chủ đề sẽ có các bài viết được sắp xếp tương ứng
Danh mục kiến thức tổng hợp
Danh mục kiến thức tổng hợp
 
Việc hỗ trợ khách hàng và cộng đồng là trách nhiệm của những người làm dịch vụ như Cloudzone. Những kiến thức tại Support Cloudzone, tuy chưa được đầy đủ nhưng luôn được cập nhập thường xuyên để đáp ứng nhiều hơn cho cộng đồng. Hi vọng rằng, các bạn sẽ tìm thấy cách xử lí công việc của mình từ những kiến thức mà chúng tôi cung cấp.

Chia sẻ