Hỗ trợ hosting và VPS cho Sinh viên CNTT Đà Nẵng và Miền trung

Shared

Nhằm mục đích khuyến khích và tạo điều kiện cho các bạn sinh viên đam mê lĩnh vực CNTT, Cloudzone mở rộng chương trình hỗ trợ các gói dịch vụ hosting cho Sinh viên yêu thích lĩnh vực CNTT tại khu vực Đà Nẵng và Miền Trung.
Nội dung tài trợ

  • Hỗ trợ hosting miễn phí từ 6-12 tháng cho sinh viên
  • Hỗ trợ VPS miễn phí từ 3-6 tháng cho sinh viên

Đối tượng được tài trợ

  • Sinh viên các trường trên địa bàn Đà Nẵng và Miền Trung học hoặc yêu thích liên quan đến CNTT nói chung

Quy trình tài trợ

  • Sinh viên liên hệ với Cloudzone qua Fanpage, gởi các thông tin cần thiết bao gồm: Thông tin cá nhân của Sinh viên (họ tên, ngày tháng năm sinh, tên trường đang theo học, năm học), Thẻ sinh viên, mục đích sử dụng hosting/VPS, dung lượng sử dụng hosting/VPS, …
  • Sau đó Cloudzone sẽ xét duyệt, tùy vào thông tin và mục đích sử dụng, sinh viên sẽ được cấp gói hosting tương ứng với thời gian sử dụng không quá 12 tháng, đối với VPS thì được hỗ trợ với thời gian sử dụng không quá 6 tháng. Sau thời gian sử dụng, nếu Sinh viên có nhu cầu để tiếp tục sử dụng và phát triển, 2 bên cùng bàn thảo lại về việc hỗ trợ, hoặc ưu đãi chi phí gia hạn cho sinh viên.

Điều kiện tài trợ

  • Là sinh viên đang theo học liên quan đến CNTT, hoặc có đam mê liên quan đến lĩnh vực CNTT
  • Sau khi được tài trợ, Sinh viên đặt banner của Cloudzone trên Website/ứng dụng được tài trợ hosting/VPS. Viết 01 bài giới thiệu dịch vụ trên Fanpage (nếu có) thuộc dự án website được tài trợ.

 
 

Shared