NỘI DUNG

  • Thông tin cài đặt dịch vụ sẽ được bàn giao và gởi đến cho khách hàng thông qua một trong các hình thức sau đây: hợp đồng ký kết giữa 2 bên, thư điện tử, tin nhắn, các kênh chat online giữa Cloudzone và khách hàng. Khách hàng hoàn toàn có quyền yêu cầu chúng tôi hỗ trợ cung cấp lại các thông tin cần thiết đối với dịch vụ khách hàng đang sử dụng trong trường hợp quên, sai sót, … Ví dụ: yêu cầu reset lại mật khẩu dịch vụ web hosting, mật khẩu email, …
  • Đối với dịch vụ máy chủ ảo (VPS), web hosting, email hosting, thông tin cài đặt dịch vụ sẽ do Cloudzone thực hiện và gởi khách hàng thông qua email, tin nhắn, hợp đồng, … hoặc phương tiện liên lạc phù hợp cho khách hàng. Thời gian thực hiện đối với các đơn hàng trong giờ làm việc là trong vòng 2h đồng hồ tính từ khi xác nhận thanh toán của khách hàng được phê duyệt. Đối với các đơn hàng ngoài giờ làm việc hoặc ngày nghỉ, thời gian xử lý cài đặt cho khách hàng không quá 24h đồng hồ.
  • Đối với dịch vụ thuê máy chủ vật lý, thời gian cài đặt dịch vụ từ 1-3 ngày sau khi 2 bên thống nhất và ký kết hợp đồng thuê dịch vụ.
  • Đối với dịch vụ đặt chỗ máy chủ vật lý, thời gian cài đặt dịch vụ trong vòng 24h đồng hồ tính từ khi 2 bên thống nhất và ký kết hợp đồng thuê dịch vụ.
  • Ngoài ra, đối với các trường hợp chậm trễ chưa cài đặt dịch vụ cho khách hàng theo thời gian quy định, khách hàng hoàn toàn có quyền hủy hợp đồng và chúng tôi sẽ bồi hoàn lại số tiền đã nhận theo các điều khoản quy định trong Chính sách đổi trả, hoàn tiền.