Quy trình thiết kế web

Nội dung chi tiết

STT Nội dung Công việc của Cloudzone.vn Công việc của Quý khách Số ngày
1 Thu thập thông tin, phân tích yêu cầu thiết kế web Trao đổi với khách hàng về các chức năng của web 03
Viết đề án và gửi cho khách hàng Tiếp nhận đề án
Bổ sung Nội dung của Đề án
Thống nhất nội dung và giá trị của dự án
2 Báo giá và ký hợp đồng Gửi bảng báo giá chi tiết Tiếp nhận bảng báo giá 01
Ký hợp đồng dự án
3 Lập kế hoạch Triển khai thực hiện
Theo dõi tiến độ triển khai
Chuẩn bị nội dung chi tiết
Chuẩn bị thông tin tên miền
04
4 Thiết kế và gửi giao diện mẫu Gửi Demo Giao diện Duyệt Demo giao diện 04
Chỉnh sửa giao diện Yêu cầu chỉnh sửa giao diện
5 Lập trình web Coding, lập trình xây dựng CSDL cho hạng mục Chức năng chung
Theo dõi tiến độ triển khai
Theo dõi tiến độ triển khai 10
6 Xuất bản (website chạy trên Internet) Cho web chạy thử trên Internet, chỉnh sửa nếu cần Vận hành thử, thống nhất và phản hồi các ý kiến 02
7 Hướng dẫn sử dụng Đào tạo quản trị website, phát triển web Tiếp nhận phần quản trị website 01
8 Bàn giao và nghiệm thu Bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý Nhận bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý 01
Tiếp nhận chi phí Thanh toán chi phí xây dựng Website
9 Phát triển web Bảo hành & bảo trì Chăm sóc website  

ĐIỀU KIỆN TẠM ỨNG CHI PHÍ:
50% tổng chi phí, nhận vào ngày cam kết để bắt đầu triển khai dự án.

THANH TOÁN:
Chia thành 2 lần:
– Lần 1: 50% tổng chi phí, thanh toán tạm ứng lúc cam kết thực hiện dự án.
– Lần 2: 50% tổng chi phí, thanh toán khi bàn giao nghiệm thu dự án.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:
Hỗ trợ theo dõi quản lý dữ liệu trong 1 tháng tính từ ngày hoàn thành.
Website được bảo hành, bảo trì trong vòng 1 năm đầu tiên trong suốt thời gian hoạt động (*Không bao gồm sửa chữa và nâng cấp)
Thời gian giải quyết sự cố không quá 48 giờ.