Cloudzone Security Services

Dịch vụ Cloudzone Security Service

Đây là dịch vụ cao cấp nhằm bảo mật hệ thống cho khách hàng một cách toàn diện. Cloudzone mong muốn tạo ra một môi trường hosting và máy chủ an toàn, bảo mật, hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro cho khách hàng

Các tính năng của dịch vụ

Web Hosting Security

Bảo vệ mã nguồn khỏi các loại mã độc, virus, web shell.

Email Hosting Security

Ngăn chặn và lọc ra các loại virus, spam, phishing email

VPS Security

Tích hợp Anti-Malware và Host-based Firewall vào máy chủ ảo

Host-based IPS

Hệ thống IPS tầng ứng dụng hạn chế các rủi ro tấn công vào ứng dụng web, CSDL, HĐH.

Log Analysis

Phân tích log theo thời gian thực, giúp cảnh báo sớm các sự kiện an ninh

Chống DDoS

Hỗ trợ chống tấn công DDoS và phân tích log khi có sự cố

Thông tin bổ sung – Cloudzone Server

Web/Email security

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Web/Email security cho các hệ thống của khách hàng. Giải pháp tập trung vào việc phòng, diệt các loại virus, mã độc, web shell được đính kèm trong môi trường hosting, mã nguồn, email, đồng thời có các bộ nhận dạng để nhận diện ra các nguồn IP độc hại, các email spam, phishing. Đồng thời firewall và IPS giúp hạn chế các rủi ro về tấn công dò quét, do thám và khai thác lỗi (exploit) hệ thống máy chủ.

Cloud Server/VPS Security

Đối với máy chủ của khách hàng, Cloudzone cung cấp nhiều gói dịch vụ với mức độ bảo mật khác nhau từ cơ bản đến nâng cao, kèm với nhiều tư vấn về xây dựng, giám sát hệ thống, theo dõi và xử lý các rủi ro về an toàn thông tin.

Dịch vụ security áp dụng cho cả các máy chủ tại Cloudzone hoặc đặt tại các nhà cung cấp dịch vụ khác.

Cloud Server tích hợp security

Các khách hàng đang sử dụng Cloud Server tại Cloudzone, dịch vụ mặc nhiên được tích hợp chức năng bảo mật cơ bản, bao gồm diệt mã độc và firewall mềm.

Trường hợp khách hàng cần tăng cường mức độ bảo mật, Cloudzone thiết kế sẵn gói chức năng bảo mật cao cấp, bổ sung các chức năng: IPS, Phân tích log theo thời gian thực và giám sát toàn diện VPS.