• Tiếng Việt
đăng nhập
Quên mật khẩu? Nhấn vào đây
Bạn không có tài khoản?

Bảng giá tên miền Việt Nam

Tên miềnPhí cài đặtPhí duy trì mỗi năm
.com.vn290.000đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
340.000đ
.vn280.000đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
470.000đ
.edu.vn
200.000đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
200.000đ
.net.vn
280.000đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu))
210.000đ
.name.vn
30.000đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
30.000đ
.org.vn
200.000đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
200.000đ
.info.vn200.000đ
(Chỉ áp dụng đăng ký năm đầu)
200.000đ

Chuyên mục